ul. Kalwaryjska 35A/108, Kraków       tel.: 884 606 026

Pale CFA

Pale CFA można stosować zarówno jako fundamenty głębokie, jak i ściany palowe. Dzięki technologii, wymagającej od wykonawców dużej staranności i umiejętności, oraz wyrafinowanych maszyn, pale CFA wykonuje się szybko, są tańsze i bardziej wytrzymałe niż pale w szalunkach z rur. Zaletą tej technologii jest także brak wibracji i wstrząsów, czyli większe bezpieczeństwo prac i wytrzymałość konstrukcji.

Pale konstrukcyjne fundamentowe, żelbetonowe w rurach stalowych cienkościennych traconych

Pale żelbetowe fundamentowe w rurach cienkościennych traconych to popularna metoda tworzenia fundamentów głębokich. Nasze doświadczenie pozwala na palowanie tą metodą w bardzo trudnych warunkach zminennego podłoża, czy sąsiadującej zabudowy. 

Pale pod ekrany akustyczne / Ekrany akustyczne 

Posadowienie i montaż ekranów akustycznych to bardziej skomplikowana praca, niż się wydaje. Posadowienie jednego ekranu wymaga pary podziemnych kozłów z połączonych ze sobą pali CFA oraz odpowiedniego zamocowania słupków, do których następnie montowane są panele ekranów. Dlatego warto wybrać do tej pracy doświadczonego wykonawcę.