ul. Kalwaryjska 35A/108, Kraków       tel.: 884 606 026

Klasyczne ścianki Berlińskie

Klasyczne ścianki berlińskie to znana metoda zabezpieczania wykopów. ściankę tworzą pale (najczęściej dwuteowniki) i elementy poprzeczne – drewniane lub betonowe. Taka kon- strukcja, w miarę potrzeb dodatkowo wzmacniana, umożliwia stosunkowo tanie zabezpiec- zenie robót. Daje również możliwość maksymalnego wykorzystania powierzchni budowy.

Ścianki szczelne Larsena

ścianki szczelne Larssena zabezpieczają wykopy nie tylko przed masami ziemi, ale i wodą. Są szeroko stosowane jako zabezpieczenie budów lądowych i wodnych. Konstrukcja składana z niewielkich dopasowanych modułów daje się zastosować niemal w każdych warunkach i kształtach, można ją szybko postawić i zdemontować. Tworzy przy tym spójną, szczelną ścianę.

Kotwy gruntowe

Kotwy gruntowe, tymczasowe lub stałe, umożliwiają dodatkowe wzmocnienie ścianek i in- nych przegród, bez zajmowania miejsca wewnątrz wykopu. Kotwa „wstrzykiwana” w grunt jest bardzo bezpiecznym elementem konstrukcji, a jej zastosowanie znacznie zwiększa możliwości zagospodarowania placu budowy. Wymaga jednak dużego doświadczenia w wykonawstwie.