ul. Kalwaryjska 35A/108, Kraków       tel.: 884 606 026

ROZBIERZEMY I SPRZĄTNIEMY WSZYSTKO... CO TRZEBA

Rozbiórka budynków przemysłowych, gospodarczych i mieszkalnych mostów, wiaduktów, kominów fabrycznych

Rozbiórka nawierzchni parkingów i dróg

Kucie nawierzchni betonowych, asfaltowych przy użyciu młota hydraulicznego Atlas Copco

Kucie elementów żelbetowych

Kruszenie gruzu przy użyciu szczęk i nożyc hydraulicznych

Rozbiórki ręczne z segregacją odpadów

Wywóz i utylizacja odpadów pochodzących z rozbiórki

Kompleksowe sprzątanie terenu budowy