ul. Kalwaryjska 35A/108, Kraków       tel.: 884 606 026

Wykopy pod budynki, hale, parkingi podziemne, baseny,stawy, oczka wodne

Wykopy głębokie > 8 m poniżej terenu

Wykopy pod fundamenty, oczyszczalnie ścieków, ogrodzenia

Zasypy ziemne

Wykonanie nasypów

Niwelacja, równanie terenu

Wymiana gruntu wraz z utwardzeniem i zagęszczeniem terenu

Skarpowanie i hałdowanie

Korytowanie pod drogi, hale, parkingi, chodniki

Budowa dróg dojazdowych

Drenaże i odwodnienia

Roboty melioracyjne z pracami towarzyszącymi

Umocnienia skarp, brzegów rzek, wałów przeciw powodziowych wraz z materiałem